פריצה לא חוקית בעליל

מאחר ואנחנו דנים תמיד בנושאים של פריצות לדירות ומנסים להבין את מהלכי הפורץ כדי להתגונן מפניו , מן  הראוי להציף נושא נוסף אשר כמעט  ואין עליו דיון ברשת האינטרנט , והוא נושא הזמנת פורץ חוקי מקצועי לפריצה לא חוקית..