בית/מילון מונחים/
בורג דוך לדלת פנים

בורג דוך לדלת פנים

בדלתות פנים, הידיות נופלות ונעקרות מהדלת וזאת בעיקר כי 3 הברגים הקטנים המותקנים ברוזטות נעקרים מהדלת במשך הזמן או כבר בהתחלת השימוש.

ברגי דוך לדלתות פנים עוברים ישירות מצד הדלת הפנימי לצידה החיצוני דרך הרוזטות ומתחברות בניהן בהברגה, מה שגורם לרוזטות המחזיקות את הידיות להסגר בצורה הדוקה לדלת ובכך לפתור לנו את בעיית הידיות הנופלות.

מידות בורג דוך סטנדרטי לדלת פנים