דלת לא פעילה


דלת קבועה, דלת פאסיבית
Passive Door, double hinged patio doors

הדלת הלא פעילה (פאסיבית) בדלתות כפולות, ננעלת באמצעות הפעלת בריח עליון ובריח תחתון והיא מהווה תחליף משקוף לדלת .

דלת לא פעילה

מתי מתקינים דלת כפולה
לצרכים דקורטיביים וכן לצרכים פונקציונלים כדי לאפשר פתח רחב יותר בעת הצורך כמו בבתי חולים, מוסדות ציבור, מסחר ועוד
מה ההבדל בין דלת פעילה לדלת לא פעילה
בדלת הלא פעילה, אין מכלולי נעילה מיוחדים למעט ידית ובריח עליון ותחתון כדי לקבע את הדלת לרצפה ולמשקוף. בדלת הפעילה מותקנים מכלולי הנעילה, לרבות מנעול חבוי.
מוצרים
מאמרים