בית / מילון מונחים / זוויתנים/נגדיים להתקנת מנעולים חשמליים

זוויתנים/נגדיים להתקנת מנעולים חשמליים

מנעולים חבויים חשמליים מותקנים בתוך המשקוף באמצעות זווית או נגדי להתקנה ייחודית למנעולים חשמליים.

הזווית מכילה 2 פתחים , כאשר הפתח הראשון אמור להכיל את גוף המנעול החשמלי , שכן לשונית המנעול החבוי צריכה להשתלב עם המנעול החשמלי והפתח השני אמור להכיל את הבריחים אשר יוצאים מתוך המנעול החבוי . הן ברמת מנעול חבוי עם בריח אחד והן עם מנעול חבוי רב בריחי המותקן בדלתות הפלדה .

ישנן 2 סוגי זוויות/נגדי התקנה למנעולים חשמליים :

  1. נגדי התקנה במשקופי אלומיניום ועץ
  2. זווית התקנה במשקופי דלתות פלדה

נגדי התקנה במשקופי אלומיניום ועץ

הזווית הינה זווית ישרה והפכיה וניתן להתקין אותה מול רב המנעלים החשמליים ברב הדלתות.

נגדי להתקנת מנעול חשמלי בדלתות עץ ואלומיניום

זווית התקנה במשקופי דלתות פלדה

בדלתות הפלדה יש להתקין זויתן נגדי תואם ימין או שמאל אשר מותאם לקבל את כל 4 הבריחים ולא מפריע לפעולת הבריחים

זוויתן להתקנת מנעול חשמלי בדלתות פלדה
ימין/שמאל זוויתן להתקנת מנעול חשמלי בדלתות פלדה

התקנת המנעול החשמלי בזווית

מרכזי החורים של המנעולים החשמליים בדרך כלל יהיו 52 ממ. יש לשים לב שהחיווט של המנעול החשמלי לא יפריע להתקנת המנעול והזוויתן.

זוויתן/נגדי להתקנת מנעול חשמלי
זוויתן להתקנת מנעול חשמלי בדלתות פלדה