בית / מילון מונחים / זרם ישר | DC |Direct Current

זרם ישר | DC |Direct Current

זרם ישר הוא זרם חשמלי שניתן להשיג בדרכים הבאות :