חור ציר מרובע


חור מרובע דרכו עובד ציר מרובע במידות שונות כדי להניע ידיות של מנעולים חבויים עם לשונית קפיצית נטרקת.

חור ציר מרובע