ידית נעה


ידית הפעלה
Door handleידית דלת

ידית נעה היא ידית המותקנת במרכז דלת סובבת ומפעילה את המנעול החבוי המותקן בתוך הדלת וזאת באמצעות הורדת הידית כלפי מטה. ידית הדלת מחוברת לציר מרובע למנעול חבוי.

ידית נעה

באילו סוגי דלתות מתקינים ידית נעה
ידית נעה מותקנת בדלת סובבת על ציר. ידית נעה היא השיטה הרווחת ביותר להתקנה בדלתות פנים וחוץ
מה היא מידת ציר ידית נעה
ציר 8 מ"מ מרובע. חריג: ידיות לדלתות אש ופאניק מונעות באמצעות ציר 9 מ"מ או ציר 9 מ"מ מפוצל
מוצרים
מאמרים