בית / מילון מונחים / כספות לאחסון כלי נשק וסמים – הנחיות משטרת ישראל

כספות לאחסון כלי נשק וסמים – הנחיות משטרת ישראל

כספות אלו מיועדות לשמירה על כלי נשק ואמצעי לחימה שונים וזאת בהתאם להנחיות משטרת ישראל ובהתאם למפרטים הבאים.

הנוסח הקובע הוא הנוסח כפי שמופיע בהנחיות משטרת ישראל .

 


 

אחסון עד 5 כלי נשק – מפרט 40.7 ב'

1. משקל

2. חומרים ומבנה

3. בריחים ונעילה

4. עיגון הכספת


 

אחסון עד 20  כלי נשק – מפרט 90.91

 1. כללי

 1. הגדרות

 1. מבנה הארון/כספת  לאחסון הנשק


 1. דרישות המבנה:


 1. מערכת אזעקה

  • ארון הנשק והחדר בו הוא נמצא יוגנו באמצעות מערכת אזעקה שנבנתה לפי תו תקן 1337.
  • המערכת תחובר באמצעות גלאים העומדים בתקן ישראלי.
  • לדלת הכניסה לחדר יחובר גלאי מיקרו מפסק.
  • לדלת ולחלל החדר גלאי נפח לארון הנשק (גלאי מיקרו מפסק וגלאי חום).
  • מערכת אזעקה תחובר למוקד בקרה רמה א' ברישיון לפי פריט 9.4.
  • ההתקנה תעמוד בדרישות תקן ישראלי 1337 חלק 2.

 

אחסון מעל 20  כלי נשק – מפרט 90.92

 1. כללי

הגדרות

 1. דרישות המבנה:

 1. הכניסה למחסן הנשק

 1. משקוף

 1. נעילה:

 1. פתחי אוורור:

 1. מערכת אזעקה


אחסון סמים   – מפרט 40.10

1. משקל

2. חומרים ומבנה

3. בריחים ונעילה

4. עיגון הכספת


מפרט חדר ייעודי לאחסון סמים מסוכנים בבתי מרקחת

1 . כללי
סמים מסוכנים בכמות שמעל הכמות המינימאלית יאוחסנו בכספת כאמור לעיל בנספח א'.
הכספת תימצא בתוך חדר ייעודי לאחסון סמים או לחילופין בתוך גומחת בטון )פילר(.

2 . מבנה החדר יענה לדרישות המפורטות לעיל
א. מבנה שיתאים בגודלו לאחסון הסמים המסוכנים, אך לא פחות מ- 1X1X1 מטר.
ב. הקירות, התקרה והרצפה ייבנו מבטון מזויין ב- 155 לפחות ובעובי 15 ס"מ או מבלוק
בטון בעובי 15 ס"מ ממולא בבטון ב- 155 .במקום בו התקרה אינה עשויה מבטון, יש
לחפות אותה בלוח פלדה בעובי 1 מ"מ לפחות.
ג. במידה והקירות במקום הינם קירות גבס ולא ניתן לבצע אמור בסעיף ב' על פי חוות
דעת מהנדס בניין/הנדסאי בניין, ניתן לחפות את כל קירות הגבס והתקרה בלוח פלדה 1 מ"מ לפחות מרצפה ועד תקרה בחפיפה.
ד. לחדר תהיה כניסה אחת בלבד ובה דלת העומדת כנגד פריצה קרה על פי תו תקן.

הפניות :

הנחיות משטרת ישראל לאחסון עד 5 כלי נשק – מפרט 40.7 

הנחיות משטרת ישראל לאחסון עד 20 כלי נשק – מפרט 90.91

הנחיות משטרת ישראל לאחסון מעל 20 כלי נשק – מפרט 90.92 

חוזר משנה למנכל משרד הבריאות מס' 150 בעניין כספות לאחזקת קנביס רפואי