בית / מילון מונחים / כספות משולבות חריץ

כספות משולבות חריץ

כספות משולבות חריץ מיועדות להתקנה במוסדות ציבור ,לאולמות אירועים וארגוני צדקה

חריץ הכספת יכול להיות צר לקבלת מטבעות בלבד או רחב דיו כדי לשלשל אליו מעטפות

מיקום החריץ יהיה בחזית הדלת של הכספת או בחלקו העליון