בית/מילון מונחים/
מגן אנקול

מגן אנקול

מגן האנקול תפקידו להגן על אנקול מנעולי תליה רתק

מגן האנקול מולבש על בסיס המנעול ומוברג באמצעות 2 ברגים לבסיס המנעול ואת האנקול משחילים לתוך המגן אשר מושחל גם לתוך חורי המנעול

צד ימין : מנעול תליה עם מגן אנקול | צד שמאל : מנעול תליה ללא הכנה למגן אנקול

ש לוודא שיש למנעול הכנה להברגת 2 ברגים להתקנת מגן האנקול

מידות מגן אנקול

מגני האנקול מיוצרים במידות שתואמות מנעולי רתק במידות קוטר אנקול של  10 ו 13 מ”מ. אין ייצור למגן אנקול 16 מ”מ