בית/מילון מונחים/
מחזיר דלת הידראולי

מחזיר דלת הידראולי

מחזיר הדלת הידרואלי מבוסס על עיקרון הבוכנה ההידראולית – בוכנת שמן, מתפקד באמצעות ויסות הבקרה בהתאם לפעולת שסתומי הבקרה ובהתאם לרמות כח החזר של רמות EN ותקן EN1154

חסר מאפיין alt לתמונה הזו; שם הקובץ הוא שסתומי-בקרה.jpg