מרכזי חורים AB


מרכזי החורים AB הן מידות מנעולים חבויים ומתייחסים למרחקים הבאים :

Aמרכז ציר ידית- צילינדר עד מרכז חור צילינדר.

B – מרכז חור צילינדר, עד קצה המנעול החבוי ומכונה מידת

מרכזי חורים AB

מאמרים