בית/מילון מונחים/
מידות מרכזי חורים למנעול

מידות מרכזי חורים למנעול

מידות מרכזי חורים במנעולים חבויים מתייחס למרחקים בין מרכז חור הידית של המנעול למרכז חור הצילינדר

מידות מרחקים אלו מוגדרים כמידת A וזאת בנוסף למידת ה

מידות מרכזי חורים במנעול חבוי

מידות A הנפוצות בישראל

 מידה A  במ”מסוגי מנעולים
90מנעולי 101
85מנעולים צרים ומידות אירופאיות
72מנעולים בתקן אש פאניק / מידות גרמניות