בית / מילון מונחים / מידות מרכזי חורים למנעול חבוי

מידות מרכזי חורים למנעול חבוי

מידות מרכזי חורים במנעולים חבויים מתייחס למרחקים בין מרכז חור הידית של המנעול למרכז חור הצילינדר

מידות מרחקים אלו מוגדרים כמידת A וזאת בנוסף למידת ה Backset 

מידות מרכזי חורים במנעול חבוי

מידות A הנפוצות בישראל

 מידה A  במ"מ סוגי מנעולים
90 מנעולי 101
85 מנעולים צרים ומידות אירופאיות
72 מנעולים בתקן אש פאניק / מידות גרמניות