בית/מילון מונחים/
מנעולים חובקים לדלתות זכוכית

מנעולים חובקים לדלתות זכוכית

כשאין תשתית להתקנת מנעול בדלתות זכוכית יש להתקין מנעול חובק שמחבק את דלתות הזכוכית עם רפידות מפלסטיק

המנעול משולב עם צילינדר שמניע את הבריח את תוך המשקוף או אל תוך הנגדי של המנעול החובק כאשר יש דלתות זכוכית כפולות

מנעולים חובקים מותקנים בדלתות זכוכית פכולות או יחידות ,ארוניות וטרינות וכל סוגי דלתות הזכוכית ללא מסגרת מסביבן

יש להפקיד על כל אמצעי הבטיחות בעת שמתקינים פרזולים בדלתות זכוכית