מנעול זיז לקופות מזומן


Cam Lock

מנעול זיז ייחודי מקבוצת מנעולי ריהוט ונפוץ לנעילות של קופות מזומן או תיבות דואר. המנעול מותקן לדופן הכנף באמצעות תושבת.

מנעול זיז לקופות מזומן

מוצרים
מאמרים