מנעול זיז למנעול תליה


מנעול גור
Cam Lock

מנעול זיז המשולב ראש וחור אוזן המותאם לנעילת מנעול תליה באמצעות האנקול.

מנעול זיז למנעול תליה

מוצרים
מאמרים