בית/מילון מונחים/
מנעול חבוי חשמלי

מנעול חבוי חשמלי

מנעול חבוי חשמלי מותקן במשקופי הדלתות ותפקידו  לתפוס את הלשונית הקפיצית במנעול החבוי שבדלת או לשחררו וזאת בהתאם לפקודה חשמלית אשר ניתנת למנעול