בית/מילון מונחים/
מנעול חבוי צילינדר

מנעול חבוי צילינדר

מנעול חבוי צילינדר מותקן בדלתות והוא מופעל על ידי צילינדר לשונית אשר מפעיל את הבריחים ואת לשונית הטריקה בתוך המנעול החבוי

מנעול חבוי צילינדר ALBA
מנעול חבוי וצילינדר לשון מותאם