מנעול נסיעות TSA


Luggage lockTravel Sentry

מנגנון נעילה מסוג combination lock המשולב עם מנעולי תליה ומזוודות וניתן לפתיחה עם מפתח המיוצר עבור מינהל הבטיחות בתחבורה של ארצות הברית – TSA.

מנעול נסיעות TSA

מדוע יש להקפיד שמנעולי הנסיעות יהיו בתקן TSA
מערכי הבטחון בשדות התעופה השונים בעולם, פורצים באלימות מנעולים שלא מאושרים בתקן TSA