בית/מילון מונחים/
מפתח אפס

מפתח אפס

המפתח של מנעול חבוי מפתח מכונה גם מפתח אפס

מפתח אפס הוא מפתח עם קומבינציית נעילה של פין אחד