משקוף דלת


jamb
Doorjamb ,Door FramesJamb

שני סוגי משקופים נפוצים להתקנה בדלתות : משקוף מסוג שטוף קנט או משקוף ‘. לרוב המשקופים הם משקופים מסוג פלץ‘.

משקוף דלת

אילו סוגי משקופים נפוצים להתקנה
משקוף מסוג שטוף קנט או משקוף מסוג פלץ'. לרוב המשקופים הם משקופים מסוג פלץ'
מה הם ההבדלים בין משקוף שטומפ קנט לבין משקוף פלץ'
היתרון הבולט הוא הדקורטיביות של המשקוף שהוא נמצא בקו ישר על הדלת. החסרון הבולט הוא העדר בידוד שכן אין אפשרות לבודד את החלל בין הדלת למשקוף וכן עלות של צירים סמויים יקרים, דבר המייקר את עלות הדלת מדלת סטנדרטית עם משקוף מסוג פלץ'
איזה סוג משקוף יש בדלת פלדה
משקוף פלץ'