בית/מילון מונחים/
משקוף דלת

משקוף דלת

משקוף הוא הקורה העליונה הנשענת על 2 קורות הצד המכונות קורות מזוזות.

כלל הקורות – המשקוף לדלתות הכניסה והפנים מיוצר ב 2 תצורות :

דלת פנים עם משקוף פלץ’