בית/מילון מונחים/
סגר קפיצי לארון חשמל

סגר קפיצי לארון חשמל

בארונות פח או מתכת קלה לאחסון תשתיות של חשמל, גז, גנרטורים ושימושים תעשייתיים אחרים, מתקינים סגרים קפיציים לטריקה או נעילה.

סגר קפיצי ללא נעילה – סגר קפיצי A1

סגר קפיצי עם נעילה – סגר קפיצי A2

מהן מידות הפינוי לסגר קפיצי לארון חשמל ללא מנעול
80/30 מ"מ
מהן מידות הפינוי לסגר קפיצי לארון חשמל עם מנעול
86/30 מ"מ