סגר קפיצי לארונות חשמל – משולב מנעול


Compression Lock

סגר קפיצי לארונות חשמל משולב מנעול זיז ומותקן בארון תשתית ותקשורת המשמש לאחסון תשתיות חשמל, תקשורת, גז ותשתיות אחרות.

סגר קפיצי לארונות חשמל – משולב מנעול

מה הן מידות של סגר קפיצי לארונות חשמל - משולב מנעול
המידות החיצוניות הן 93/35 מ"מ. שטח הפינוי הוא 86/25 מ"מ
איזה מנעול מתקינים בסגר קפיצי לארונות חשמל - משולב מנעול
מנעול זיז
מה הוא ההבדל בין סגר קפיצי משולב מנעול לסגר קפיצי ללא מנעול
סגר קפיצי ללא מנעול ניתן לפתיחה ללא אופציית נעילה. בסגר משולב מנעול, הסגר נועל את הדלת ללא אפשרות לפתוח אותה ללא מפתח
מה הוא ההבדל בין מידות סגר קפיצי משולב מנעול לסגר קפיצי ללא מנעול
מידות בסיס הסגר משולב מנעול הוא 86/25 מ"מ ואילו מידות סגר פקיצי ללא מנעול הוא 23/76 מ"מ, ולכן כאשר רוצים להתקין סגר קפיצי עם מנעול במקום סגר קפיצי ללא מנעול, יש לבצע פינוי בפח בהתאם למידות
מה הוא עובי דופן / דלת המקסימלי
ניתן להתקין סגר קפיצי משולב מנעול בפח שלא יעלה על עובי 2 מ"מ לדופן
מוצרים
מאמרים