ציר פייפ לדלת פלדה


ציר פלדלת

ציר פייפ ייחודי לדלת פלדה ומותקן בדלתות מסוג דלת סובבת. בדלתות פלדה סטנדרטיים מתקינים 3 צירי פייפ.


מה הם חלקי ציר פייפ לדלת פלדה
2 הברגות עם טבעת מוברגים למשקוף כשבתוכם מוכנס הברגת הדלת ובורג האבטחה נועל את כל ההברגות ובכך הם מהווים ציר לדלת
צד הדלת בדלת פלדה
ציר הפייפ מותקן גם מצד ימין וגם מצד שמאל של הדלת ללא הבדל.
כיוון פתיחת דלת הפלדה
דלת שנפתחת כלפי פנים - כמו רוב הדלתות - דורשת צירי פייפ מסוג שונה מצירי פייפ לדלת שנפתחת כלפי חוץ.
מוצרים
מאמרים