בית / מילון מונחים / ציר מרובע 9 ממ

ציר מרובע 9 ממ

ציר מרובע במידות של 9 מ"מ המיועד להנעת ידיות במנעול חבוי לדלתות אש. כאשר המנעול החבוי משולב תצורת PANIC יש להשתמש  בציר 9 מ"מ מפוצל 

ציר מרובע 9 ממ

מנעול חבוי לדלת אש