בית/מילון מונחים/
רוזטות תפוס פנוי

רוזטות תפוס פנוי

רוזטות תפוס פנוי מיועדות להתקנה במנעול חבוי תפוס פנוי המכונה גם מנעול שירותים

רוזטות תפוס פנוי שונות מרוזטות של צילינדר ומפתח