בית/מילון מונחים/
רוזטות צילינדר

רוזטות צילינדר

רוזטות צילינדר מיועדות להתקנה במנעולים חבויים בתצורת

רוזטות לדלתות פלדה