בית/מילון מונחים/
תקן SKG צילינדרים

תקן SKG צילינדרים

aly
תו האיכות של SKG מחולק לפי 3 רמות אבטחה

דירוג SKG - 1, 2 ו -3 כוכבים
רמות אבטחה SKG – 3 כוכבים הרמה הגבוהה ביותר .

כוכב 1 רמת אבטחה בסיסית  – ברמה זאת ניסיון הפריצה מעוכב למשך 3 דקות אם היה שימוש בכלי פריצה בסיסיים כגון מוט או מברג.

כוכב 2 רמת אבטחה סבירה –   ברמה זאת ניסיון הפריצה מעוכב למשך 3 דקות אם היה שימוש בכלי פריצה בסיסים ברמה גבוהה.

כוכב 3 רמת אבטחה גבוהה – . ברמה זאת ניסיון הפריצה מעוכב למשך 5 דקות אם היה שימוש בכלי פריצה מתקדמים