תצורת מנעול צילינדר


מנעול חבוי המופעל באמצעות התקן נעילה חיצוני : צילינדר לשון או צילינדר גלגל שיניים.

תצורת מנעול צילינדר