EN 1154


מחזיר דלת הידראולי, תקן מחזיר דלתות, BS EN 1154,
British-European standard for door closer performance

תקן EN 1154 הוא תקן אירופאי לבקרת ייצור מחזיר דלת הידראולי שמותקן במגוון דלתות לישומים ביתיים, מסחריים ותעשייתים.


מהו תקן EN 1154
תקן EN 1154 הוא תקן אירופאי לבקרת ייצור מחזיר דלת הידראולי המותקן בדלתות.
מהן קטגוריות הבחינות עליהן מבוסס תקן EN 1154
6 קטגוריות בחינה : שימוש, עמידות כח החזר משאבה, התאמה לדלתות אש, בטיחות המוצר, עמידות מפני קורוזיה.
מהן יישומי התקן
התקן בוחן מחזירי דלתות שמותקנים בדלתות פנימיות וחיצוניות פרטיות וציבוריות עם מוטיבציה נמוכה לטפל במחזיר ועם סיכוי כלשהו לשימוש לרעה בדלת.
כמה רמות החזר מוגדרים בתקן
7 רמות בהתאם למשקל ורוחב הדלת
מוצרים
מאמרים