ידית כפתור נעה


ידית כפתור נעה, היא ידית כדורית אשר ניתן לסובב אותה על ציר הידית ובכך היא מתפקדת כידית הפעלה נעה. כשהיא מפעילה את המנעול החבוי.


תפקוד ידית כפתור נעה
ידית כפתור נעה, מחוברת לחור ציר הידית ומניעה את המנעול החבוי בדלת והיא מתאימה להתקנת דלתות שאין אפשרות להתקין בהן ידיות הפעלה מסוג מנוף
מהי מידת חור ציר ידית של ידית כפתור נעה
ציר 8 מ"מ מרובע. אורך הציר הוא בהתאם לעובי הדלת והחיפויים הנלווים לדלת