בית/מילון מונחים/
Backset 

Backset 

Backset הוא המרחק ממרכז חור הצילינדר לקצה במנעול החבוי 

 

במנעולי ריהוט | furniture locks הBackset הוא בהתאמה ביחס למבנה המנעול. 

Adjustable Furniture Dead Lock MAS.1350 בתשריט זה מידת הBackset של A הוא 15 מ”מ