בית/מילון מונחים/
תקן CEN

תקן CEN

התקינה האירופאית המרחיבה בעניין CEN הוא חלק 7 בתקן 12320 EN העוסק בתקינה כללית של מוצרי נעילה.

תקן ה- CEN הוא גוף של מדינות באירופה שהתאגדו ויצרו הסכמה בנושאי דירוג, פיתוח ופרסום תקן מחמיר למנעולי תליה ומדרג את יישומי אבטחה למנעולי התליה בהתאם לבדיקות ברמות שנעות ברמות 1-6

רמות האבטחה בתקן :

  • דרגה 6 – אבטחה מרבית
  • דרגה 5 – אבטחה גבוהה במיוחד
  • דרגה 4 – אבטחה גבוהה
  • דרגה 3 – אבטחה בינונית עד גבוהה
  • דרגה 2 – אבטחה סטנדרטית
  • דרגה 1 – אבטחה נמוכה