תקן CEN


תקינה אירופאית העוסקת בתקינה כללית של מוצרי נעילה. תקן CEN הוא הרחבה מחלק 7 לתקן 12320 EN.

תקן CEN

מה זה תקן CEN
תקן ה- CEN הוא גוף של מדינות באירופה שהתאגדו ויצרו הסכמה בנושאי דירוג, פיתוח ופרסום תקן מחמיר למנעולי תליה ומדרג את יישומי אבטחה למנעולי התליה בהתאם לבדיקות ברמות שנעות ברמות 1-6
מה הן רמות התקינה בתקן שלCEN
דרגה 6 - אבטחה מרבית, דרגה 5 - אבטחה גבוהה במיוחד, דרגה 4 - אבטחה גבוהה, דרגה 3 - אבטחה בינונית עד גבוהה, דרגה 2 - אבטחה סטנדרטית, דרגה 1 - אבטחה נמוכה