בית/מילון מונחים/
שרשרת מחוסמת

שרשרת מחוסמת

חיסום השרשרת מהווה הכרח בהליך ייצור החוליות וזאת על מנת לתת לשרשרת את החוזק הנדרש. זיהוי החיסום נבדק בהתאם בדיקת הטבעת החותמת בגוף השרשרת בשם Hardened  או הטבעת סמל חוזק השרשרת G