ידית כפתור


ידית כדורית, ידית עגולה
knob handle doors

ידית המיוצרת בצורה כדורית ונוחה לאחיזה ומותקנת ברוב סוגי הדלתות. קיימים שני סוגי ידיות של כפתור : 1) ידית כפתור קבועה 2) ידית כפתור נעה.

ידית כפתור


באילו דלתות מתקינים ידית כפתור
לצרכים עיצוביים ובמיוחד לצרכים פרקטיים במקרים שבהם אין אפשרות להתקין ידית הפעלה נעה
אילו סוגי תפקוד יש לידית כפתור
ידית כפתור קבועה, ידית כפתור נעה
מה הוא תפקוד ידית כפתור נעה
ידית כפתור נעה, מחוברת לחור ציר הידית ומניעה את המנעול החבוי בדלת והיא מתאימה להתקנת דלתות שאין אפשרות להתקין בהן ידיות הפעלה מסוג מנוף
מה הוא תפקוד ידית כפתור קבועה
ידית כפתור קבועה לא משפיעה על פעולת המנעול החבוי בדלת ומתפקדת רק כידית משיכה/דחיפה
מוצרים
מאמרים