בית/מילון מונחים/
לשונית קפיצית נטרקת

לשונית קפיצית נטרקת

לשונית קפיצית נטרקת Latch-bolt גורמת לדלת להנעל בעת טריקתה.

ניתן להתקין לשונית קפיצית נטרקת גם בריהוטים, כדוגמת ארוניות, דלתות קצרות, מגירות ועוד.

אופן פתיחת הלשונית מתבצעת באמצעות הנעת הידית הנעה שמוציאה את הלשונית מתוך המשקוף אל תוך המנעול החבוי , או באמצעות סיבוב מפתח הצילינדר ימינה כאשר הלשונית מותקנת במנעול חבוי

לשוניות טריקה הפיכות הן הסטנדרט המקובל בכל המנעולים החבויים וזאת כדי להתאים את המנעולים החבויים לדלתות ימין ושמאל 

ברוב המנעולים החבויים יש שימוש משולב של לשונית קפיצית נטרקת ושל בריח מסוג Dead bolt

שילוב של לשונית קפיצית נטרקת ונעילת בריח במנעול חבוי