לשונית קפיצית נטרקת


לשונית מנעול חבוי, לשונית טריקה
Spring latches, Spring latch, latchLatch

לשונית קפיצית נטרקת מהווה רכיב בסיסי במנעולים חבויים ויישומי הנעילה השונים. הלשונית נכנסת למשקוף באמצעות קפיץ ובכך נועלת את הדלת לאחר טריקתה.

לשונית קפיצית נטרקת

מה הן יישומי לשונית קפיצית
לשונית קפיצית נטרקת מורכבת במנעולים חבויים, מנעולי ריהוט ומנעולים נקודתיים
מה הוא אופן הפעלת הלשונית
אופן פתיחת הלשונית מתבצעת באמצעות הנעת הידית הנעה שמוציאה את הלשונית מתוך המשקוף אל תוך המנעול החבוי, או באמצעות סיבוב מפתח הצילינדר ימינה כאשר הלשונית מותקנת בתוך המנעול החבוי
האם הלשונית הפיכה
ברוב המנעולים החבויים, לשונית הטריקה ניתנת להיפוך לכיוון ימין או שמאל. החריגים הם מנעולים בתצורות פאניק ונגד אש, מנעולים חבויים ישנים
איזה אמצעי נעילה נוסף יש מעבר ללשונית הטריקה
ברוב המנעולים החבויים יש שימוש משולב של לשונית קפיצית נטרק ושל בריח מסוג Dead bolt שמכניס בריח/ים למשקוף הדלת בנוסף ללשונית שמהווה סוג של בריח
מוצרים
מאמרים