בית/מילון מונחים/
מידות מנעול 101

מידות מנעול 101

בישראל ההגדרה הרווחת למידות מנעול חבוי 101 הן :

מידות backset של 45 מ”מ ומידות מרכזי חורים של 90 מ”מ