בית/מילון מונחים/
מנעול חבוי רב בריחי לדלתות פלדה

מנעול חבוי רב בריחי לדלתות פלדה

מנעול חבוי רב בריחי המפעיל 7 בריחים ומותקן בדלתות הפלדה

מבנה מנעול חבוי רב בריחי דגם 507 – רב בריח

למנעול נעילה גאומטרית הנועלת בו-זמנית 7 בריחים 

מנעול חבוי רב בריחי של חברת מולטילוק דגם 265

מבנה דלת פלדה