בית/מילון מונחים/
מנעול חבוי צר

מנעול חבוי צר

מנעול חבוי צר מותקן בדלתות שבו עומק פתח המנעול צר