בית/מילון מונחים/
מנעול חבוי משולב Panic function

מנעול חבוי משולב Panic function

מנעול חבוי משולב Panic function המיועד להתקנה בדלתות יציאת חירום עם ידיות בהלה או ידיות לדלתות אש  וזאת בהתאם לתקינה הרלוונטית המחייבת להתקין מנעולים אלו

זיהוי מנעול

מאחר והמנעול מאוד דומה למנעול חבוי לדלתות אש שלא מבוסס על Panic function  יש לשים לב לשוני בלשונית הטריקה במרכז סרט חזית המנעול

ימין : מנעול חבוי ללא Panic function | שמאל : מנעול חבוי עם Panic function

מידות מנעול חבוי

מידות מנעול חבוי

תקינה

EN12209  | EN179 | CE | תקנות תכנון ובנייה

הדגשים מקצועיים נוספים