בית/מילון מונחים/
צילינדר מפתח קבוע

צילינדר מפתח קבוע

צילינדר מפתח קבוע (Single Cylinder) הנקרא גם צילינדר פרפר קיים מפתח מובנה וקבוע בצידו האחד של הצילינדר בצורת כפתור (Knob) שלא ניתן להוציאו מהצילינדר וכניסת המפתח היא רק מצד אחד של הצילינדר.

יש להתקין את הצילינדר כאשר המפתח הקבוע ממוקם בתוך הבית

אין להתקין צילינדר זה בדלתות מחלונות זכוכית או דלתות עם גישה ידנית לכפתור הצילינדר

המלצות גורמי הבטיחות היא להתקין בדירות המגורים צילינדר עם מפתח קבוע 

כינויים נוספים: צילינדר פרפר, צילינדר כפתור, צילינדר מפתח קבוע, צילינדר חד צדדי, Single Cylinder, Knob Cylinder