סגר בטחון לדלתות פלדה 


סגר עליון, סגר בטיחות
swing bar lockDoor chain

סגר בטחון מותקן בדלתות פלדה וזאת כדי לתת הגנה נוספת לנעילת הדלת.

סגר בטחון לדלתות פלדה 

באילו משקופים ניתן להתקין סגר בטחון עליון ?
משקופי דלתות הפלדה הם משקופי פלץ' וכדי להשוות את פערי גובה בין המשקוף לדלת הפלדה יש לבצע הגבהה בין החלקים על מנת שהסגר יהיה באותו מפלס
איזה סוג פתיחת דלתות ניתן להתקין סגר בטחון ?
סגר בטחון מתאים להתקנה בדלתות אשר נפתחות לתוך הבית ולא מחוץ לבית
מהו מיקום התקנת סגר הבטחון?
סגר בטחון יכול להיות מותקן רק כאשר יש קיר יציב סמוך לדלת ובמרחק מינימלי של לפחות 10 ס"מ מקצה הדלת
מוצרים
מאמרים