בית / מילון מונחים / תצורות אחידות | Keyed Alike KA

תצורות אחידות | Keyed Alike KA

תצורת קומבינציית המנעולים זהה ואחידה . בתצורה זאת היצרן מייצר מנעולים עם קומבינציות זהות בסדרות אחידות  ולכן בכל סדרת ייצור מפתח של מנעול A פותח גם את מנעול B וכו’ .

כינויים נוספים לתצורה זאת  : מנעולים אחידים. מנעולים תאומים. מנעולים זהים

רצוי לשמור על מספר סדרת ה KA כדי שבעתיד יהיה אפשר להוסיף מנעולים מאותה סדרה