תקנון רז מנעולים

הואיל: ותקנון זה מופנה לכל משתמשי האתר שיקראו (להלן “המשתמש/ת/ים” / “הרוכש/ת/ים”)
והואיל: וחברת א.ל.י רז מנעולים ודלתות בטחון בע”מ – ח.פ 512719345 (להלן “החברה”) מפעילה אתר למכירת מוצרי נעילה באינטרנט (להלן “האתר”)
והואיל: והמשתמשים מסכימים שעל השימוש באתר יחולו הוראות תקנון זה וכל שימוש ו/או גלישה מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה.

כללי

מכירה

ביטול רכישה

אספקת טובין

אחריות למוצרים

אחריות למידע טכני

האתר מפרסם מאמרים מקצועיים בבלוגים וכן במילון המונחים אשר נותנים מידע אינפורמטיבי מגוון ורחב ( להלן -מידע/מידע טכני) כשירות לגולשי האתר. השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתקנון זה :

סמכות שיפוט וברירת הדין

ברירת הדין בכל הקשור לענייני אתר זה הינה עפ”י הדין הישראלי וסמכות השיפוט המקומית הינה לבית המשפט בירושלים בלבד.

סימנים מסחריים מולטילוק

השם מולטילוק, דמות איש השרירים, בתחום מוצרי הנעילה וכל שם, סימן או לוגו אחר המשמש את מולטילוק ונושא את הסימון ® או ™ הם סימנים מסחריים של חברת מולטילוק בע”מ או של חברות קשורות שלה ואין לעשות בהם שימוש ללא אישורה בכתב.

זכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים ובכללן כל זכויות הקניין הרוחני של התמונות, הטקסט, האיורים, המוזיקה, העיצוב והמדיה האלקטרונית באתר זה – שמורות לבעלי האתר ו/או לבעלי הזכויות והקניין של המדיות. אין לעשות שימוש במידע ובתכנים המוצגים באתר. אין להעתיק, להפיץ, למסור לצד ג’, להציג בפומבי, או לתרגם כל חלק מהאמור לעיל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.

חלקים שונים מהמידע וכן חלק מהתמונות, מוצגים באתר בהתאם להסכמים בין החברה לבין צדדים שלישיים. זכויות היוצרים בתכנים אלה ו/או בתמונות שייכים לצדדים שלישיים, שהתירו לחברה לעשות בהם שימוש. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או את התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מאת החברה, מראש ובכתב