בית/מילון מונחים/
חור צילינדר

חור צילינדר

כדי למדוד מידות של מרכזי חורים Backset למנעול חבוי יש לוודא את מיקום מרכז החור של הצילינדר

שילוב של מרכז חור ציר ידית למרכז חור צילינדר נותן לנו את מידת A במרכזי החורים

יש לדייק במיקום מרכז חור הצילינדר בהתאם לסכימה הבאה