ידית בהלה


ידית מנוף אופקי, ידית צינור, ידית נגיעה, ידית דחיפה
push bar panic, exit device panic, crash barCrash bar

ידית משולבת מנוף עם צינור המתוח לרוחב דלתות יציאת חירום ודלתות אש ומתפקד במקרים של פאניקה ואסונות כיציאת חירום מהירה וללא עיכובים ובנוחות המקסימלית וזאת בהתאם לחוק והתקנות.

ידית בהלה


היכן יש להתקין ידית בהלה
בהתאם לתקנות :'בדלת המשמשת ליציאה מחלק מהעסק או קומה בעסק המיועדים להכיל למעלה מ-100 איש תותקן ידית בהלה'
אילו סוגי תפקודים יש לידיות בהלה
1. ידית בהלה מושכת לשון 2. ידית בהלה לשונית חיצונית
איך ידית הבהלה פועלת
בין הידיות עובר צינור הפעלה אשר מפעיל בעת ובעונה אחת את מנגנוני הידית או את המנעול החבוי שמותקן בתוך הדלת.
מהי התקינה החלה על ידית בהלה
תקן EN1125
מוצרים
מאמרים