בית/מילון מונחים/
ידית בהלה – Panic

ידית בהלה – Panic

במקרים של פאניקה ואסונות ובהתאם לתקינה יש לאפשר יציאה מיידית וללא עיכובים ובנוחות המקסימלית האפשרית וזאת על ידי התקנת ידית בהלה בדלתות היציאה

ידיות הבהלה הינן ידיות לכל דבר ועניין אך הן שונות מהידיות שאנו מכירים וזאת בשל העובדה שהן מתוחות לרוחב כל הדלת ובכך מאפשרות פתיחה מהירה של הדלת כאשר קבוצה גדולה של אנשים רוצים לצאת במהירות מהדלת. עצם מבנה הידית גורם לכך שכל דחיפה על הדלת תגרום לכך שהדלת תפתח

תקינה

ידית בהלה –  3.2.1.21

(א)  בדלת המשמשת ליציאה מחלק מבניין או קומה שתפוסתו גדולה מ– 100 איש, יותקן מנגנון בהלה.

(ב)  במנגנון הבהלה יתקיימו הדרישות האלה:

  • המנגנון יהיה מורכב ממוט אופקי באורך מינימלי של מחצית רוחב אגף הדלת, וגובהו יהיה 86 סנטימטרים לפחות ולא יעלה על 120   סנטימטרים מעל הרצפה;
  • בפרזול בהלה יתקיימו הדרישות המופיעות בת”י  1212 חלק 1 –  מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן:  דלתות אש סובבות
  • אין להתקין נעילה למנגנון בהלה, למעט מנגנון שנעילתו מבחוץ לא תמנע את פתיחת הדלת מתוך הבניין על ידי לחיצה על הידית.