תצורת נעילה KA


מנעולים אחידים, מנעולים תאומים
Keyed Alike

תצורת קומבינציית נעילה בה קידוד קומבינציית המנעול זהה ואחידה לכל מוצר נעילה. בתצורה זו מפתח של מנעול A פותח גם את מנעול B וכו’.

תצורת נעילה KA

מהי תצורת נעילה KA
בתצורה זו כל מוצרי הנעילה, כדוגמת צילינדר, מנעול תליה ועוד, מיוצרים בצורה אחידה וכל המפתחות פותחים את כל מוצרי הנעילה
מה ההבדל בין תצורות KA ל- MK
אין קשר בין התצורות. תצורת מאסטר היא זהה לתצורות רגילות (KD) בהבדל אחד שייצור המערכת תוכננה כך שלכל מפתח יש רמת הרשאה לפתיחת מוצרי נעילה
מאמרים