בית / מילון מונחים / לשונית קפיצית | Latch-bolt

לשונית קפיצית | Latch-bolt

לשונית קפיצית נטרקת | Latch-bolt נועלת את הדלת בעת טריקתה עד הפעלת הידית הנעה שמוציאה את הלשונית מתוך המשקוף אל תוך המנעול החבוי

לשוניות טריקה הפיכות הן הסטנדרט המקובל וזאת כדי להתאים את המנעולים החבויים לדלתות ימין ושמאל 

בחלק ממנעולים חבויים מסוג Mortise lock יש שימוש משולב של Latch-bolt ושל בריח Dead bolt