בית / מילון מונחים / מידות מנעולי רתק

מידות מנעולי רתק

4 מידות קבועות יש למידות מנעולי הרתק : D , W, L , H

קוטר אנקול | Dרוחב בסיס מנעול | Wגובה בסיס מנעול | Lגובה אנקול פנימי | H
10634730
13735137
16935350