בית / מילון מונחים / שסתומי בקרה במחזיר דלת הידרואלי

שסתומי בקרה במחזיר דלת הידרואלי

ישנן 4 פונקציות לשסתומי הבקרה במחזירי הדלתות ההידרואלים :


הפעולה הראשונה לאחר שפתחנו את הדלת היא הפעלת שסתום בקרה של SWEEP SPEED CONTROL שרשום במחזירי הדלת באות S  .

השסתום מווסת את מהירות החזרת המחזיר כמתואר כמספר 4 והוא מובנה בכל מחזיר דלת הידרואלי

טווח זווית הדלת לפונקציה זאת נעה מסוף פתיחת הדלת 180 מעלות ועד 15 מעלות למשקוף

פעולה זאת של טריקת הדלת מחייבת ויסות כדי למנוע מצב של טריקות חזקות למשקוף הדלת , מה שעלול – מעבר לרעש הלא נעים שהוא משמיע – לגרום לנזקים לדלת ולגוף

השסתום מווסת את מהירות החזרת המחזיר כמתואר כמספר 5 והוא מובנה בכל מחזיר דלת הידרואלי והוא מופיע באות L

טווח זווית הדלת לפונקציה זאת נעה  15 מעלות למשקוף ועד טריקת הדלת

פעולה של ריסון התנהגות הדלת במקרי קיצון של רוחות פרצים או דחיפת דלת בצורה אגרסיבית . פעולת שסתום BACKCHECK היא פעולה חיונית וחשובה בדלתות כבדות ובדלתות במוסדות ציבור.

השסתום מגביל את תנועת הדלת מזווית של 75 מעלות ועד פתיחה הסופית.

שסתום זה לא מונה בכל מחזירי הדלתות והוא מגיע לרוב ברמות החזר של EN5 ומעלה . כפתור השסתום מופיע באות B או BC

שסתום המשהה את החזרת הדלת לאחר פתיחתה למשך X  שניות בהתאם לוויסות השסתום.


מידע נוסף
שם שסתום פעולת שסתום זוויות סטנדרט פעילות איור
SWEEP SPEED CONTROL הפעולה ראשונית לאחר פתיחת הדלת 180-15 4
LATCH SPEED CONTROL פעולת טריקת הדלת למשקוף 15-0 5
BACKCHECK CONTROL ריסון פעילות המחזיר 180-75 2
Delayed Action CONTROL השהיית החזרת הדלת ל X שניות 180-75 3

אין להסתמך על פעילות השסתומים כאשר מדובר בדלתות כבדות ובפרט כאשר מדובר בדלתות המותקנות במוסדות ציבור . יש להתקין מעצורי דלתות ובולמי דלתות בנוסף לפעילות המחזיר